Login

Nabídka a ceník

• odborné vyšetření a vedení klienta, rodičů i dalších zájemců speciálním pedagogem - logopedem, psychologem
• individuální terapii pro děti s poruchami řeči - v případě volné kapacity
• rozvoj náhradní komunikace u dětí, u nichž se mluvená řeč přes veškerou péči dostatečně nerozvíjí - jednorázová konzultace, pravidelná spolupráce v případě volné kapacity
• podporu vývoje předčtenářských a čtenářských dovedností u dětí s vadami řeči
• zpracování povinné dokumentace pro odklad školní docházky a pro zařazení dítěte se speciálními potřebami do speciálních či běžných škol
• spolupráce se školami, v nichž jsou integrovaní žáci
• konzultace a pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích plánů
• zhotovení materiálů pro komunikaci i jiných pomůcek podle individuálních potřeb klienta
• pomoc při výběru vhodných pomůcek
• půjčování výukových pomůcek, hraček a odborné literatury
• informace o využití počítačů pro výuku i terapii
• prodej počítačových programů
• akreditované kurzy, přednášky, semináře a konzultace pro rodiče, odborníky a studenty

Poplatky v SPC

Poplatky jsou prozatím (do vyjasnění výkladu legislativy) stanoveny pro činnosti, které se nevztahují k podpůrným opatřením ve vzdělávání. Protože však nestátní SPC dostávají maximálně 80% dotace, kterou obdrží státní zařízení, musíme zbylé finance na provoz sehnat. Pokud se rozhodnete věnovat nám sponzorský dar, můžete ho zaplatit v hotovosti nebo na bankovní účet číslo 27-1881290267/0100 (pokud peníze pošlete, prosíme upozorněte nás na to).

Vyšetření pro stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání včetně zprávy a doporučení

v současné době se nehradí

Vyšetření k odkladu školní docházky včetně zprávy

350 Kč

Jednorázová konzultace se zprávou

 

350 Kč

Jednorázová konzultace bez zprávy

250 Kč

Spec.ped. nebo psychologické vyšetření se zprávou pro jiný účel než je stanovení míry podpůrných opatření ve škole

350 Kč
(obě vyšetření celkem 500 Kč)

Pravidelné individuální terapie (rozvoj řeči a komunikačních schopností, AAK)

250 Kč/hodina

Konzultace AAK pro dospělou osobu bez zprávy

250 Kč

Konzultace AAK pro dospělou osobu se zprávou

350 Kč

Konzultace metod AAK (vyžádaná) pro odborníky (trvání do 90 minut)

500 Kč (plus DPH)

Laminace (strana A4)

7 Kč/strana A4

Vyžádaný barevný tisk (pomůcky, komunikační tabulky)

10 Kč/strana A4

 

stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
 top-objednavky-online-11
 top-prihlasky-online-55


SPC pro děti a mládež
s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4
Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Pokud vyšetřujeme nebo jsme v terénu (školy), může být obtížné se nám dovolat.
V takovém případě raději volte emailový kontakt (totéž během prázdnin).
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.
Home SPC pro děti s vadami řeči

Created by © 2009/2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign