logotyp
Login

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, s.r.o, IČO: 25682806, se sídlem Jivenská 7, 140 00 Praha 4 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů
SPC zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:
 činnosti související s poskytnutím poradenských služeb (doporučení pro vzdělávání – například zpracování zprávy a doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odkladu školní docházky apod.)
 zaměstnanecká agenda,
 pořádání přednášek, školení, kurzů,
 propagace činnosti SPC,
 prodej softwaru a pomůcek.

Zpracování osobních údajů provádí správce z titulu plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými ve vnitřním předpisu tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě, pokud je to nezbytné pro plnění povinnosti ze zákona nebo smlouvy. V případě SPC se jedná zejména o odesílání doporučení školského poradenského zařízení škole nebo doporučení pro maturitní zkoušku do Cermatu (dáno legislativou) nebo o zpracování zaměstnanecké agendy či agendy týkající se pořádání kurzů nebo prodeje pomůcek. Pokud správce předává údaje jinam, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Naším pověřencem je Mgr. Pavel Škarban, sídlo CCA Group Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2, tel. 378229455, email: hotline@cca.cz.

Práva subjektu údajů
Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce. Vaším základním právem je požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech dokumentů s osobními údaji, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoliv odvolat. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud budete toho názoru, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností. Adresa: Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, posta@uoou.cz.

Mgr. Lucie Laudová, ředitelka SPC, v.r.

OBJEDNAT SE DO SPC
<p>OBJEDNAT SE DO SPC</p>
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Objednávky - online
stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
Objednávky - online
stranka-e-shop-96 https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-e-shop-96
Přihlášky - online
 top-prihlasky-online-55

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home SPC pro děti s vadami řeči
Nákupní košík

Created by © 2009 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign