logotyp

Lektorky

Mgr. Lucie Laudová

Po vystudování speciální pedagogiky pracovala jako logoped na foniatrickém oddělení FN Motol, složila atestaci v oboru klinická logopedie. Jako logoped působila 9 let ve škole pro děti s kombinovaným postižením, potom jako speciální pedagog Open Society Fund. V roce 1994 založila občanské sdružení SAAK a byla hlavní organizátorkou prvních kurzů o AAK v roce 1995, které vedly lektorky z Izraele. Od roku 1995 pracuje jako logoped a poradenský pracovník se specializací na AAK. Externě vyučovala předmět Augmentativní a alternativní komunikace na PedFUK a univerzitě JAK

Ve Velké Británii absolvovala kurz pro tutory jazykového programu Makaton, který jí umožňuje lektorovat tyto kurzy i u nás. Absolvovala stáže v zahraničních zařízeních zaměřených na AAK (Izrael, Velká Británie, Holandsko), účast (4 x aktivní) na mezinárodních konferencích o AAK (Holandsko, Dánsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Španělsko). Podílela se na organizaci mezinárodních konferencí o AAK v Praze v roce 1999 a 2007. Spolupráce na české lokalizaci softwaru pro AAK (Symwriter, Boardmaker) a na vývoji českého softwaru pro AAK (ACKeyboard, Psaní).

Publikační činnost o problematice AAK: kapitola v knize „Klinická logopedie“ s názvem „Augmentativní a alternativní komunikace“ (Portál 2003) a články v odb. časopisech. 

Pravidelná lektorská činnost o logopedické problematice i o AAK (kromě akcí pořádaných naším centrem lektorovala také kurzy pro Quip, Diakonii, IPPP, přednášky pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením, střediska rané péče, speciální školy a další zařízení).

Mgr. Jana Šarounová

Po vystudování speciální pedagogiky pracovala jako spec. pedagog v ÚSP, učitelka v ZŠ pro děti s komb. postižením, od roku 1997 působí jako logoped a poradenský pracovník se specializací na augmentativní a alternativní komunikaci. 

Absolvovala stáže v zahraničních zařízeních zaměřených na AAK (Edinburgh, Grenoble, Leamington), účast (3x aktivní) na mezinárodních konferencích o AAK (Dánsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Španělsko). Podílela se na organizaci mezinárodních konferencí o AAK v Praze v roce 1999 a 2007. Externě vyučovala na VŠ - PedFUK předmět Augmentativní a alternativní komunikace.

Publikační činnost: příručka Možnosti využití metod AAK v základní škole speciální (vydalo IPPP), články o AAK ve sbornících (Rettův syndrom, Komprehenzivní rehabilitace dětí s DMO), publikování v časopisech pro rodinné příslušníky (např. Huntingtonova choroba).

Ve spolupráci s britskými firmami zpracovala české lokalizace softwaru pro AAK (Symwriter, Grid 2), podílela se na překladu databáze programu Boardmaker a spolupracovala také na vývoji českého softwaru pro AAK (Psaní, ACKeyboard).

Široká lektorská činnost - kromě akcí pořádaných naším centrem lektorovala kurzy o problematice AAK nebo kurzy o integraci dětí se zdravotním postižením pro asistenty pedagoga a výchovné poradce pro různé organizace (např. IPPP, NIDV, Somatopedická společnost, Quip, Hartmann-Rico,  Společnost pro Huntingtonovu chorobu), přednášky pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením, střediska rané péče, speciální školy a další zařízení.

Mgr. Lucie Kundrátová

Vystudovala magisterský obor speciální pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně. Nyní pracuje jako učitelka 1. stupně ve škole, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, převažují žáci s poruchou autistického spektra. Má zkušenosti s výrobou pomůcek pro děti s PAS v programech Symwriter a InPrint v každodenní práci (vizualizace, aktivní komunikace). 

Mgr. Lenka Říhová

Vystudovala VŠ speciální pedagogika (UK Praha, MU BRNO), specializace surdopedie-logopedie. Pracuje jako speciální pedagog s 25 letou praxí v oboru, je učitelkou a zástupkyní ředitelky ZŠ speciální a působí jako logoped se zaměřením na alternativní komunikaci a práci s žáky s SPU, metodik SPC Poděbrady pro oblast AAK. Je zakladatelkou komunitní vzdělávací platformy i-sen.cz, která sdružuje zájemce o využití dotykových technologií ve vzdělávání. Pravidelná lektorská činnost. S programem InPrint pravidelně pracuje ve své praxi (např. výroba pomůcek pro školu).

 

OBJEDNAT SE DO SPC
<p>OBJEDNAT SE DO SPC</p>
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Objednávky - online
stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
Objednávky - online
stranka-e-shop-96 https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-e-shop-96
Přihlášky - online
 top-prihlasky-online-55

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home SPC pro děti s vadami řeči
Nákupní košík

Created by © 2009 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign