logotyp
Login

Více o programu a přednášejících

Více o programu a přednášejících

Výběr slovní zásoby v AAK

Dr. Judy Wine je izraelská logopedka s doktorátem v managementu vzdělávacích programů pro děti a mládež. Byla průkopnicí v oblasti rozvoje augmentativní a alternativní komunikace (AAK) v mezinárodním měřítku. Stala se zakladatelkou ISAAC (Mezinárodní asociace pro augmentativní a alternativní komunikaci) a ve vedení této organizace stála po mnoho let. V České republice vedla v devadesátých letech společně s Pninou Bialik první kurzy o augmentativní a alternativní komunikaci.

Poskytovala řadu kurzů AAK v Izraeli i v zahraničí. Přes více než 15 let byla členkou multidisciplinárního poradenského týmu v Izraelském Rett Syndrom centru a asistovala při rozvoji komunikačních systémů u více než dvou stě dětí s Rettovým syndromem. V roce 2009 vydala příručku s názvem "Možnosti rozvoje komunikačního programu pro dívky s Rettovým syndromem“, vydanou jak v angličtině, tak hebrejštině. Často pracuje s dětmi v domácím prostředí za účelem pomoci v komunikaci a interakci s dětmi pomocí AAK systémů jejich rodičům, sourozencům, prarodičům, učitelům, pečovatelům a ostatním,

AAK aktivity a jejich nácvik v prostředí školy a dalších zařízení

Dorothy Fraser, MCSP ze Skotska je členkou ISAAC BUILD výboru (ISAAC- mezinárodní asociece pro augmentativní a alternativní komunikaci), koeditorkou ISAAC časopisu Communication Support World Network (CSWN ) a představitelkou americké nestátní organizace Central Coast Children’s Foundation pro východní a střední Evropu. Její rolí v těchto organizacích je sdílet na mezinárodní úrovni informace týkající se podpory povědomí o AAK a její užívání v zemích, kde se augmentativní a alternativní komunikace teprve rozvíjí.

Vývoj AAK v naší zemi

Mgr. Lucie Laudová, speciální pedagog, logoped, pracuje jako ředitelka SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, které v roce 1998 založila. V 90. letech organizovala první kurzy o metodách AAK s Judy Wine a Pninou Bialik. Lektorovala a dosud lektoruje kurzy o alternativní komunikaci.

Mgr. Jana Šarounová, speciální pedagog-logoped, od roku 1998 pracuje v SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, věnovala se AAK u dětí, ale i u dospělých. Lektorovala řadu kurzů o AAK, je autorkou knihy Metody augmentativní a alternativní komunikace.

Vývojová perspektiva použití AAK dětíkazuistiky

Mgr. Aneta Blahová pracuje jako psycholožka na Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně. Kromě toho má svou soukromou praxi, kde se věnuje především dětem s motorickým a kombinovaným postižením a zabývá se rozvoje nejen jejich komunikace, ale rozumových schopností obecně. V rámci postgraduálního studia se věnuje zpřesňování psychodiagnostiky u dětí s pohybovým postižením. Velkou inspirací a učitelem jí je pětiletý syn, který v komunikaci využívá prvky AAK.

Video modeling a jeho využití pro rozvoj komunikace u dětí s autismem

Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). Pracuje s dětmi do 7 let s poruchou autistického spektra nebo s podezřením na ni a s jejich rodiči. Věnuje se individuálním nácvikům dovedností u dětí a poskytuje terénní konzultace v rodinách i v předškolních zařízeních.

AAK u 2 – 4 letých dětí v rané péči i vzdělávání

 AAK v praxi rodiny a MŠ – nácviky i praktické využití v denních činnostech s dětmi s různým typem postižení (PAS, DMO, VD)

Mgr. Irena Lintnerová vystudovala vychovatelství na SPgŠ v Prachaticích a poté dálkově speciální pedagogiku na FTVS UK Praha. Ve své praxi se setkala s osobami se sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením, okrajově i se seniory. Její specializací se staly muzikoterapie, alternativní a augmentativní komunikační systémy (AAK), práce v rané péči a prolínání expresivních terapií do denních činností.

Na základě praktických zkušeností s dětmi s postižením i s dětmi zdravými se stala v roce 2002 spoluzakladatelkou občanského sdružení Kaňka, o. s., v Táboře, které se v průběhu let transformovalo na Základní školu a Mateřskou školu a poskytovatele sociálních služeb, Kaňka o.p.s. Od počátku v Kaňce pracuje jako ředitelka a terapeutka AAK/logopedka, muzikoterapeutka.

Není nic horšího, než si nerozumět

Výměnný komunikační systém jako možnost k rozvoji sociálních vztahů

Mgr. Libuše Neville je kvalifikovaným pedagogem prvního stupně ZŠ, má zahraniční zkušenosti z Velké Británie, kde působila ve speciálním školství se zaměřením na PAS, je certifikovanou implementorkou PECS (Picture Exchange Communication System – Obrázkový výměnný komunikační systém).

To, že nemluvím, neznamená, že nemám smysl pro humor

  „Honzíkova cesta“ od cizince mezi námi po neuvěřitelného vtipálka

Ing. Jana Přikrylová absolvovala MZLU v Brně obor zemědělské inženýrství, do roku 2008 pracovala jako zootechnička, nyní pečuje o osobu blízkou.Je matkou Honzíka s DMO, který je žákem běžné školy, nemluví a ke komunikaci používá počítač s očním ovládáním a programem Grid 2.

Alternativní komunikace živě a přirozeně

Společně se bavíme každý jiným komunikačním prostředkem

 Mgr. Bohdana Voříšková pracuje jako logoped Centra AAK při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta v Hradci Králové, poskytuje poradenství v oblasti náhradních komunikačních systémů a nácviku jejich užívání. Zaškoluje komunikační partnery, tvoří komunikační materiály, vybírá technické pomůcky.Zároveň působí jakospeciální pedagog pro žáky s kombinovanými vadami v téže škole.

Kliknu a mluvím jako ty

Komunikační situace v průběhu školního dne nejen s pomocí technologií

Mgr. Lenka Říhová, speciální pedagog, zabývající se využitím tabletů pro vzdělávání dětí s postižením a propojením iPadů a alternativní komunikace. Iniciátorka vzniku komunity i-SEN.cz, platformy pedagogů, rodičů a dalších odborníků, kteří sdílejí zkušenosti v této oblasti. Autorka vzdělávacích kurzů, členka profesní skupiny Apple Distinguished Educators, skupiny aktivních pedagogů GEG ČR – Učte s námi a člen Rady starších Metodického portálu, místa pro sdílení zkušeností a inspirace mezi učiteli.

Aplikace komunikačního systému VOKS do výchovy a vzdělávání u dětí a žáků se závažným narušením komunikační schopnosti

PhDr. Margita Knapcová 
Pracuje 23 let jako školský logoped s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především s diagnózou PAS, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením. Od roku 2001 zavádí v České republice komunikační systém VOKS. Má zahraniční zkušenosti v oblasti logopedie ze stáží v USA a Velké Británii.

Zpět na hlavní výpis

OBJEDNAT SE DO SPC
<p>OBJEDNAT SE DO SPC</p>
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Objednávky - online
stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
Objednávky - online
stranka-e-shop-96 https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-e-shop-96
Přihlášky - online
 top-prihlasky-online-55

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home SPC pro děti s vadami řeči
Nákupní košík

Created by © 2009 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign